Prawa i obowiązki poręczyciela

Jednym ze sposobów zabezpieczenia kredytów jest poręczenie. Nie jest on z pewnością tak znany i tak często stosowany, jak np. hipoteka, jednak warto wiedzieć, że wciąż jest stosowany.

Poręczenie jest zgodą na spłacanie czyjegoś kredytu, jeśli kredytobiorca utraci możliwość do spłaty kredytu. Trzeba zatem przyznać, że z punktu widzenia poręczyciela nie jest to sytuacja zbyt korzystna. Mimo to takie rozwiązanie wciąż funkcjonuje i ma się całkiem dobrze.

Poręczenie jest potrzebne wtedy, kiedy potencjalny kredytobiorca nie jest w stanie wziąć kredytu na określoną kwotę, a zatem nie ma wystarczającej zdolności kredytowej. Wówczas właśnie takim zabezpieczeniem szczególnie dla samego banku jest poręczyciel. Musi on oczywiście wykazywać się tą zdolnością kredytową. Musi udowodnić swoje środki i źródło przychodu. Powinien zatem otrzymywać stałe udokumentowane wynagrodzenie. Tak samo w przypadku kredytobiorcy, jak i poręczyciela jest sprawdzana historia kredytowa. Krótko mówiąc, poręczyciel jest traktowany dokładnie tak samo, jak kredytobiorca.

Dla kredytobiorcy poręcznie jest niezwykle korzystnym rozwiązaniem. W wielu wypadkach jest to jedyny sposób na uzyskanie kredytu właśnie ze względu na słabą zdolność kredytową. Nie do końca jest to jednak sytuacja korzystna dla samego poręczyciela.

Warto wiedzieć, że poręczenie również jest odnotowywane w Biurze Informacji Kredytowej, a zatem w znacznym stopniu wpływa na zdolność kredytową. Jeśli w czasie trwania umowy poręczyciel zechce wziąć kredyt na swoje potrzeby, może mieć z tym duży problem. Będzie bowiem traktowany jako zwykły dłużnik.

W idealnej sytuacji poręczyciel tylko raz odwiedza bank, czyli w czasie podpisywania umowy. Jeśli kredytobiorca spłaca swój kredyt regularnie i bez większych problemów, to poręczyciel nie odczuje absolutnie żadnych konsekwencji. Sprawy przybierają gorszy obrót, dopiero kiedy kredytobiorca tego kredytu nie będzie spłacał.

Podpisując taką umowę, poręczyciel zobowiązuje się do spłaty kredytu, kiedy kredytobiorca zawiedzie. Nawet jeśli kredytobiorca jest nam bliską osobą, to bardzo trudno przewidzieć, jak ułoży się jego i nasze życie. Może po kilku latach stracić pracę, zachorować, a wtedy cała odpowiedzialność spadnie właśnie na poręczyciela.

Aby nie tylko uniknąć, co zminimalizować przykre konsekwencje poręczenia, należy bardzo dokładnie przyjrzeć się umowie.

Pierwszą kwestią, na jaką poręczyciel powinien zwrócić baczną uwagę, jest wysokość kwoty, za jaką odpowiada. Ważne, aby była to tylko kwota samego długu, a nie odsetek karnych czy kosztów windykacji. W umowie powinien zatem znaleźć się zapis o tym, że poręczyciel jest zobowiązany do spłaty tylko kapitału zaciągniętego długu, a nie wszystkich okołokredytowych kosztów.

Drugą równie istotną kwestią jest kolejność ściągania należności. Niektóre banki wybierają taką nieco drogę na skróty, która akurat dla poręczyciela jest wyjątkowo niekorzystna. Kiedy kredytobiorca przestaje spłacać dług, kierują się od razu do poręczyciela. Tymczasem powinno to wyglądać tak, że sam bank powinien skorzystać ze wszystkich możliwych dróg windykacji długu od samego kredytobiorcy. Dopiero kiedy wszystkie możliwe i legalne sposoby zawiodą, powinien ściągać należność od poręczyciela.

Kolejna niemniej istotna kwestia to sposób informowania o zaległościach. Poręczyciel dla swojego dobra powinien zadbać o to, aby o jakichkolwiek opóźnieniach w spłacie był informowany na bieżąco.

Kiedy poręczyciel zadba o to, aby wszystkie te warunki były dopełnione, może spać w miarę spokojnie.

Nawet jeśli dojdzie do tak przykrej sytuacji, jak konieczność wieloletniej spłaty kredytu, to poręczyciel nie jest tak do końca na przegranej pozycji. Ma on bowiem możliwość zażądania od kredytobiorcy zwrócenia zapłaconej przez niego pieniędzy. Poręczyciel wtedy „wchodzi w prawa wierzyciela”. Może to zrobić ugodowo, a jeśli taki sposób nie zadziała, może wystąpić na drogę prawną. Wówczas potrzebna będzie pomoc komornika. Nie jest to zatem dług nie do odzyskania.

Wolny Finansowo
© Copyright 2021 Wolny Finansowo
Powered by WordPress | Mercury Theme