Kurs waluty – skąd się bierze, co na niego wpływa

Rynkiem FX, podobnie zresztą jak każdą transakcją, rządzi jedna podstawowa zasada – „kupić tanio, sprzedać drogo”. Jest to ta sama zasada, którą kierują się inwestorzy gdy spodziewają się wzrostu kursu określonej waluty (np. euro w stosunku do złotego), dokonując jej zakupu, aby po oczekiwanym wzroście kursu, sprzedać ją z zyskiem.  I można powiedzieć, że właściwie tylko tyle jest pewne jeśli chodzi kurs walutowy….To nie jest żart. Należy pamiętać, iż na kurs wymiany wpływ ma bardzo wiele czynników i należy poświęcić wiele czasu na ich staranną analizę. Jest to podstawowa zasada działań na forexie.

Czym jest kurs walut?

Najprościej rzecz ujmując jest to cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Każde państwo ma – obok swojego godła czy hymnu narodowego – także własny, charakterystyczny dla siebie pieniądz. Każda z tych walut różni się jednak wartością, dlatego też nie możemy tak po prostu wymienić 1 złotego na 1 euro czy 1 rupii na 1 dolara. Różne waluty mają bowiem różną „siłę”.

Skąd się bierze i od czego zależy kurs walut?

Najważniejszą rolę w kształtowaniu kursu walut odgrywa prawo popytu i podaży – jeżeli popyt przewyższa podaż, pieniądz danego kraju słabnie, natomiast w przeciwnym przypadku ulega wzmocnieniu. Kurs walutowy może być także kształtowany przez inne czynniki, do których możemy zaliczyć wyniki gospodarcze danego państwa, poziom stóp procentowych, stan gospodarki kraju i jego gospodarczych partnerów, działania poszczególnych banków centralnych (np. w wyniku ogłoszonej przez bank centralny deklaracji gotowości sprzedawania i kupowania walut innych krajów po określonej cenie). Niebagatelny wpływ na wahania kursu mają również napięcia polityczne oraz sytuacja międzynarodowa (konflikty zbrojne, kataklizmy, itp.). 

Zmiany kursu walut w krótkim odcinku czasu są niezwykle trudne do przewidzenia. Często dzieje się wręcz tak, że kurs kształtuje się wbrew wszelkim oczekiwaniom, opartym na długofalowych analizach makroekonomicznych, a przez to nieodpornym na gwałtowne i zaskakujące analityków finansowanych zmiany polityczne lub gospodarcze. Podsumowując jednym słowem, to co ma istotny wpływ na kursy walut to informacja. W przypadku forexu aktualną relację wartości walut kształtuje wiele wzajemnie wpływających na siebie informacji. Zajmując się tylko jedną parą walutową musimy brać pod uwagę sytuację w co najmniej dwóch państwach. A dodajmy do tego gospodarki krajów wchodzących w skład jednego organizmu np. (strefy Euro) i mamy do czynienia z lawiną informacji, które trzeba wziąć pod lupę przed podjęciem decyzji inwestycyjnej.

W każdym państwie może funkcjonować kurs walut płynny, stały, lub mieszany (pośredni pomiędzy płynnym i stałym). Pierwszy z nich opiera się głównie na swobodnych wahaniach na rynku walutowym, będąc wypadkową zjawiska popytu i podaży. Kurs walutowy stały ma natomiast miejsce w przypadku, gdy krajowy bank centralny dokonuje ciągłych interwencji na rynku walutowym.

Skąd brać informacje o rynku?

Zbieranie, analizowanie oraz interpretacja płynących danych to chleb powszedni gracza rynku forex. Warto na początku poświęcić czas na samodzielne analizę sytuacji rynku i zbudowanie podstaw własnej wiedzy teoretycznej. Na późniejszym etapie, jeśli nie chcemy samodzielnie analizować sytuacji na rynku walut, możemy skorzystać z usług profesjonalistów. Za pośrednictwem Internetu działa wiele serwisów, które po uprzednim opłaceniu przez nas abonamentu udostępniają aktualne notowania oraz przesyłają na naszą skrzynkę mailową kilka razy dziennie sygnały, dotyczące kupna i sprzedaży waluty.

Wolny Finansowo
© Copyright 2021 Wolny Finansowo
Powered by WordPress | Mercury Theme