Depozyty bankowe – konto oszczędnościowe, czy może lokata?

Depozyty bankowe są chyba najprostszym sposobem pomnażania naszych pieniędzy. Może nie jest to sposób najefektywniejszy, jednak dostępny dla każdego i dość bezpieczny, ponieważ charakteryzujący się niewielkim ryzykiem nieodzyskania powierzonych pieniędzy. Depozyty bankowe pozwalają wykorzystać możliwości procentu składanego, dlatego wiedza na jego temat jest niezbędna przy porównywaniu depozytów oferowanych przez różne banki.

Najogólniej pod pojęciem depozytu bankowego, możemy rozumieć środki pieniężne zdeponowane w banku. Depozyty bankowe możemy podzielić przede wszystkim na dwa rodzaje, a mianowicie:

  • depozyty bieżące,
  • depozyty terminowe.

Depozyty bieżące są to środki zdeponowane w banku na czas nieokreślony, które mogą być wycofane z rachunku bankowego w dowolnym momencie bez utraty należnego oprocentowania. Główną zaletą tego typu depozytów jest wysoka płynność, czyli możliwość wpłaty oraz wypłaty środków pieniężnych kiedy tylko zapragniemy. Największą wadą jest natomiast z kolei bardzo niskie oprocentowanie, które sprawia, że tego typu depozyty nie są z reguły wykorzystywane do długoterminowego oszczędzania. Jednak są one niezbędne w celu dokonywania codziennych operacji. Wśród depozytów bieżących możemy wyróżnić m.in. wkłady a’vista, rachunki bieżące oraz rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (ROR).

Ciekawszą alternatywę dla oszczędzających stanowią depozyty terminowe, czyli tzw. lokaty terminowe. Tego typu depozyty charakteryzują się tym, że zgromadzone środki można wycofać tylko po upływie określonego w umowie terminu. W tradycyjnej lokacie wcześniejsze wycofanie środków jest równoważne z zerwaniem umowy w bankiem, i wiąże się z reguły z utratą dotychczas naliczonych odsetek. Z drugiej strony banki oferują coraz więcej możliwości swoim klientom, w tym pojawiają się lokaty, w których można wycofać pieniądze w dowolnym czasie bez utraty odsetek lub utraty tylko ich części. Ponadto nie jest możliwe dopłacanie dodatkowych pieniędzy do już utworzonej lokaty. W celu zdeponowania nowych środków konieczne jest założone nowego depozytu terminowego. Tym samym, lokata terminowa jest pewnego rodzaju umową pomiędzy bankiem, a klientem, który zobowiązuje się do utrzymania środków pieniężnych w banku przez określony czas. Bank z kolei zobowiązuje się do zwrotu powierzonego kapitału powiększonego o ustalone odsetki. Zazwyczaj po upływie terminu lokaty, następuje automatyczne jej odnowienie, o ile klient nie zdecyduje inaczej. Depozyty terminowe oferują dużo wyższe oprocentowanie niż depozyty bieżące.

Jednak granica pomiędzy depozytami bieżącymi oraz depozytami terminowymi coraz bardziej się rozmywa, o czym może świadczyć pojawienie się tzw. rachunków oszczędnościowych. Cechują się one duża płynnością, umożliwiają w dowolnym czasie wpłatę nowych środków pieniężnych, które od razu zaczynają pracować na naszą korzyść. Wypłata środków nie pociąga za sobą utraty odsetek, jednak należy się liczyć z tym, że jedynie pierwsza wypłata w miesiącu nie jest obciążona dodatkową prowizją. Każda kolejna wiąże się zazwyczaj z koniecznością uiszczenia odpowiedniej zapłaty. Konta oszczędnościowe są z reguły wyżej oprocentowane niż depozyty bieżące. Ostatnim czasy pojawiają się coraz częściej rachunki oszczędnościowe oferujące oprocentowanie zbliżone do lokat terminowych.

Podsumowując, jeżeli zainteresowani jesteśmy skutecznym oszczędzaniem, to wybierając z depozytów bankowych powinniśmy przede wszystkim skupić się na lokatach terminowych oraz kontach oszczędnościowych. Lokaty terminowe oferują z reguły wyższe oprocentowanie, jednak rachunki oszczędnościowe charakteryzują się wyższą elastycznością. Czyli jednym słowem, coś za coś. Decydując się na wybór danego sposobu oszczędzania, musimy wziąć pod uwagę nasze preferencje oraz czas na jaki mamy zamiar odłożyć nasze pieniądze.

Wolny Finansowo
© Copyright 2021 Wolny Finansowo
Powered by WordPress | Mercury Theme