Czym jest Biuro Informacji Kredytowej?

Jak to jest z wiarygodnością Kredytobiorcy? Jakie działania pozwolą nam uzyskać pozytywną historię kredytową? Jak duże jest ryzyko, które pozwala na udzielenie kredytu przez bank? Na te i inne pytania istnieje prosta odpowiedź – ocena punktowa. Czym jest ocena punktowa i jak ją obliczyć? Czy warto się starać, aby jej wartość była jak najwyższa? Jakie korzyści uzyskamy w wyniku dbałości o wysoką ocenę punktową?

Ocena punktowa i jej definicja.

Ocenę punktową bardzo łatwo jest zdefiniować. Jej wynik można otrzymać po zastosowaniu metody punktowej oceny ryzyka kredytowego. Występuje on w postaci pewnej liczby punktów. Aby uzyskać informacje na temat oceny punktowej, koniecznym elementem tej procedury jest podanie we wniosku o Raport kilku podstawowych, a zarazem niezbędnych informacji na swój temat. Pozostałe dane, które dotyczą finansów, są pozyskiwane z Biura Informacji Kredytowej.

Jak banki i SKOK-i wykorzystują wynik oceny punktowej?

Ocena punktowa, a raczej jej wynik, często jest wykorzystywany w bankach lub SKOK-ach. Ma on bardzo pozytywny wpływ na ocenę ryzyka kredytowego Klienta. Wówczas procedura ta staje się o wiele szybsza, przy czym nie traci ona na swej precyzyjności. Klient w jej wyniku uzyskuje całkiem przychylne i pozytywne opinie. To, że jesteś osobą, która po raz pierwszy korzysta z usług banków czy SKOK-ów, nie ma żadnego znaczenia. Do poznania swojej oceny punktowej mają prawo nowo pozyskani Klienci, jak i osoby, które wielokrotnie korzystały z usług banków lub też SKOK-ów.

Korzyści, wynikające z wysokiej oceny punktowej.

Warto zdecydować się na wyższą ocenę punktową, ponieważ ta gwarantuje każdemu Klientowi bardzo dużo korzyści, do których można zaliczyć:

• możliwość dostępu do różnego rodzaju świadczeń
• mnóstwo dużo bardziej atrakcyjnych ofert kredytowych
• brak gromadzenia sterty niepotrzebnych zaświadczeń i dokumentów
• precyzyjna i obiektywna ocena zdolności kredytowej
• udzielanie kredytu w 5 minut

Jakie należy podjąć działania, aby móc poznać swoją ocenę punktową?

Wynik oceny punktowej Klient nie powinien być dla nikogo tajemnicą. Jeżeli tylko Klient wyraża taką chęć, Biuro Informacji Kredytowej z pewnością udzieli mu stosownych informacji na ten temat. Proces pozyskiwania wyniku oceny punktowej nie jest niczym trudnym. Po stronie Klienta leży kilka prostych działań, po wykonaniu których otrzymuje on wynik. Podstawowym zadaniem Klienta jest złożenie odpowiedniego wniosku o Raport PLUS z Informacją o Ocenie Punktowej do Biura Obsługi Klienta BIK. Za tę przysługę konieczne jest uiszczenie opłaty o odpowiedniej wysokości. Strona internetowa www.bik.pl zawiera mnóstwo szczegółowych informacji odnośnie całej procedury.

Jak Klient wpływa na swoją ocenę punktową?

Obsługa posiadanych kredytów jest bardzo ważna. Każdy Klient powinien w szczególny sposób dbać o to, aby była ona jak najlepsza. Największym błędem, popełnianym przez Kredytobiorców jest brak regularnej spłaty świadczenia. Nawet najmniejsze opóźnienia w trakcie regulacji bardzo negatywnie wpływają zdolność kredytową oraz na ocenę punktową.

Uwaga! Ocena punktowa jest wykorzystywana przez banki i SKOK-i. Z tego względu warto jest zadbać o to, aby jej wysokość była na jak najlepszym poziomie. Dzięki temu inne finansowe sprawy będą w pełni uregulowane. Wysoka ocena punktowa to także dużo szybszy dostęp do kredytu, który będzie można uzyskać na bardzo atrakcyjnych warunkach. Aby mieć taką możliwość, należy zadbać też o zobowiązania, które wynikają z posiadania limitów w ROR oraz kart kredytowych.

Wolny Finansowo
© Copyright 2021 Wolny Finansowo
Powered by WordPress | Mercury Theme